License: All rights reserved
Ova je slika povezana sa
Događaj #2021-4165
© WL C.
Datum 2021-07-31 02:32:00 CST

Lokacija Zibo CN
Geografska lokacija 36.7333° / 118.2380°
Visina 104,344m

AMS Event: 4165-2021, Report # (4165d-2021)